AccDox Shortener

Latest Posts

Нуждата от сайтове за URL Shortener

URL скъсяването играе важна роля в интернет пространството, предоставяйки удобен начин за съкращаване на дълги и сложни URL адреси до по-кратки и лесни за споделяне връзки. Нека разгледаме предисторията, нуждата от тях, плюсовете и минусите на сайтовете за URL скъсяване:

Предистория и нужда от сайтове за URL скъсяване:

Преди появата на сайтовете за УРЛ скъсявания, интернет адресите (URL - Uniform Resource Locator)…

Read More